Top 5 sikat na e-games na kikitain sa Pilipinas.

Para sa mga e-game gamit ang internet, tingnan ang Online gaming. Para sa magazine, tingnan ang e-Games. (Electronic-GAMES) Isang generic na termino para sa anumang amusement o libangan gamit ang isang stand-alone na video game, desktop computer o Internet na may isa o higit pang mga manlalaro.

Ang e-games ay isang laro na gumagamit ng electronics upang lumikha ng isang interactive na sistema kung saan maaaring maglaro ang isang manlalaro. Ang mga video game ay ang pinakakaraniwang anyo ngayon, at sa kadahilanang ito ang dalawang termino ay madalas na ginagamit nang palitan. Mayroong iba pang mga karaniwang anyo ng elektronikong laro kabilang ang mga handheld na elektronikong laro, mga standalone na system (hal. Pinball, slot machine, o electro-mechanical na arcade game), at mga eksklusibong non-visual na produkto.

For e-games using the internet, see Online gaming. For the magazine, see e-Games. (Electronic-GAMES) A generic term for any amusement or recreation using a stand-alone video game, desktop computer or the Internet with one or more players.

An e-games is a game that uses electronics to create an interactive system with which a player can play. Video games are the most common form today, and for this reason the two terms are often used interchangeably. There are other common forms of electronic game including handheld electronic games, standalone systems (e.g. pinball, slot machines, or electro-mechanical arcade games), and exclusively non-visual products.

Top 5: Luxury Golden Panther

Luxury Golden Panther E-Games  Luxury Golden Panther E-Games

Top 4: Roma Deluxe

Roma Deluxe E-Games  Roma Deluxe E-Games

Top 3: EZ2 Lotto

EZ2 Loto E-Game  EZ2 Loto E-Game

Top 2: Crazy Candy

Crazy Candy E-Game  Crazy Candy E-Game

Top 1: Color Game